Kalendarz wydarzeń


Styczeń 2022

NEF w Brukseli

Zarezerwuj 26 stycznia 2022! Od 9:00 do 13:00 Eksperci tematyczni CET omówią możliwości, jakie daje nauka outdoorowa w zakresie FPE.

Wrzesień 2021

NEF Cantabria 2021

FOLM - From Outdoors to the Labor Market - projekt, który realizujemy od 2017 roku, powoli dobiega końca. Jakie lekcje wyciągnęliśmy?

Czerwiec 2021

NEF w Irlandii 2021

Zapraszamy do udziału w webinarium New Education Forum w ramach projektu FOLM. Odbędzie się on w Irlandii 4 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00.

Nowy projekt NEF+

NEF+ to nowa inicjatywa współfinansowana przez program Erasmus+, która ma na celu wspieranie i rozszerzanie cyfrowej społeczności Edukacji w Plenerze. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia platformy, która upowszechniałaby metodologię Edukacji w Plenerze w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Inicjatywa ta ma swoje początki w odbywającym się od 2015 roku Forum Nowej Edukacji, będącej platformą wymiany wiedzy z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji oraz rynku pracy. Następnie projekt FOLM, który od 2018 roku opiera się na metodzie Edukacji w Plenerze, z sukcesem rozwija umiejętności życiowe i zawodowe młodych ludzi, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Teraz NEF+ ma na celu wzmocnienie Edukacji w Plenerze za pomocą środków cyfrowych oraz stworzenie otwartej biblioteki cyfrowej zasobów EwP.

Nasi paneliści

Gary Crow

Profesor, Prodziekan na Indiana University, School of Education, USA

Brando Benifei

Członek Pe, Komisja Zatrudnienia I Spraw Socjalnych PE

Monika Lamparska

Dyrektor Badań Naukowych, Polpharma

Z natury na rynek pracy

Celem projektu FOLM jest pomoc 990 młodym ludziom w rozwinięciu umiejętności życiowych i zawodowych, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Uczestnicy projektu mają dostęp do wirtualnej platformy, która została zaprojektowana tak, aby pomóc NEETs (młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji) w szkoleniu, doradztwie i wsparciu technicznym przy wejściu na rynek pracy. Całkowity budżet projektu przekracza € 4 miliony, dotacja zaś wyniosła € 3,4 miliona. Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (Edukacja w Plenerze – Outdoor Learning), opracowanym przez Uniwersytet Edynburski.

Partnerzy


CIE
The University of Edinburgh
Venturetrust

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.