Nowy projekt NEF+

NEF+ to nowa inicjatywa współfinansowana przez program Erasmus+, która ma na celu wspieranie i rozszerzanie cyfrowej społeczności Edukacji w Plenerze. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia platformy, która upowszechniałaby metodologię Edukacji w Plenerze w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Inicjatywa ta ma swoje początki w odbywającym się od 2015 roku Forum Nowej Edukacji, będącej platformą wymiany wiedzy z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji oraz rynku pracy. Następnie projekt FOLM, który od 2018 roku opiera się na metodzie Edukacji w Plenerze, z sukcesem rozwija umiejętności życiowe i zawodowe młodych ludzi, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Teraz NEF+ ma na celu wzmocnienie Edukacji w Plenerze za pomocą środków cyfrowych oraz stworzenie otwartej biblioteki cyfrowej zasobów EwP.

Czym jest NEF?

New Education Forum (NEF) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych - koordynowana przez Centrum Innowacyjnej Edukacji. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

Kalendarz wydarzeń


Kwietnia 2023

NEF Gdańsk 2023

New Education Forum Gdańsk "Polska szkoła w cyfrowej transformacji" 18 kwietnia. Więcej informacji już wkrótce!

Styczeń 2022

NEF Bruksela 2022

Zarezerwuj 26 stycznia 2022! Od 9:00 do 13:00 Eksperci tematyczni CET omówią możliwości, jakie daje nauka outdoorowa w zakresie FPE.

Wrzesień 2021

NEF Kantabria 2021

FOLM - From Outdoors to the Labor Market - projekt, który realizujemy od 2017 roku, powoli dobiega końca. Jakie lekcje wyciągnęliśmy?

Nasi paneliści

Paz Díaz

Paz Díaz Nieto

Dyrektor Generalny ds. Funduszy Europejskich Rządu Kantabrii
Sabine Verheyen

Sabine Verheyen

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji (CULT)
Arnold Klonczynski

Prof Arnold Kłonczyński

Wicerektor ds. Studiów i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Z natury na rynek pracy

Celem projektu FOLM jest pomoc 990 młodym ludziom w rozwinięciu umiejętności życiowych i zawodowych, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Uczestnicy projektu mają dostęp do wirtualnej platformy, która została zaprojektowana tak, aby pomóc NEETs (młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji) w szkoleniu, doradztwie i wsparciu technicznym przy wejściu na rynek pracy. Całkowity budżet projektu przekracza € 4 miliony, dotacja zaś wyniosła € 3,4 miliona. Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (Edukacja w Plenerze – Outdoor Learning), opracowanym przez Uniwersytet Edynburski.

Partnerzy


CIE
The University of Edinburgh
Venturetrust

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.