Nowy projekt NEF+

NEF+ to nowa inicjatywa współfinansowana przez program Erasmus+, która ma na celu wspieranie i rozszerzanie cyfrowej społeczności Edukacji w Plenerze. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia platformy, która upowszechniałaby metodologię Edukacji w Plenerze w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Inicjatywa ta ma swoje początki w odbywającym się od 2015 roku Forum Nowej Edukacji, będącej platformą wymiany wiedzy z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji oraz rynku pracy. Następnie projekt FOLM, który od 2018 roku opiera się na metodzie Edukacji w Plenerze, z sukcesem rozwija umiejętności życiowe i zawodowe młodych ludzi, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Teraz NEF+ ma na celu wzmocnienie Edukacji w Plenerze za pomocą środków cyfrowych oraz stworzenie otwartej biblioteki cyfrowej zasobów EwP.

Czym jest NEF?

New Education Forum (NEF) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych – koordynowana przez Centrum Innowacyjnej Edukacji. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

Kalendarz wydarzeń

NEF Gdańsk 2023

NEF Gdańsk 2023

Zarezerwuj: 18 Kwietnia, 2023.
Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych (WNS), Audytorium S205 Ul. J. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk.

czytaj dalej
NEF Linz 2023

NEF Linz 2023

Zarezerwuj: 19 stycznia, 2023.
Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego w Górnej Austrii – PH OÖ (sala Linz).

czytaj dalej
NEF Bruksela listopad 2022

NEF Bruksela listopad 2022

Zarezerwuj: 15 listopada, 2022.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rue Van Maerlant / Van Maerlantstraat 2, 1040 Bruksela, sala konferencyjna

czytaj dalej

Nasi Paneliści

Paz Díaz Nieto

Dyrektor Generalny ds. Funduszy Europejskich Rządu Kantabrii

Sabine Verheyen

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji (CULT)

Prof Arnold Kłonczyński

Wicerektor ds. Studiów i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Zobacz
panelistów

Z natury na rynek pracy

Celem projektu FOLM jest pomoc 990 młodym ludziom w rozwinięciu umiejętności życiowych i zawodowych, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki.

Uczestnicy projektu mają dostęp do wirtualnej platformy, która została zaprojektowana tak, aby pomóc NEETs (młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji) w szkoleniu, doradztwie i wsparciu technicznym przy wejściu na rynek pracy.

Całkowity budżet projektu przekracza € 4 miliony, dotacja zaś wyniosła € 3,4 miliona. Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (Edukacja w Plenerze – Outdoor Learning), opracowanym przez Uniwersytet Edynburski.

Partnerzy