Nowy projekt NEF+

NEF+ to nowa inicjatywa współfinansowana przez program Erasmus+, która ma na celu wspieranie i rozszerzanie cyfrowej społeczności Edukacji w Plenerze. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia platformy, która upowszechniałaby metodologię Edukacji w Plenerze w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Inicjatywa ta ma swoje początki w odbywającym się od 2015 roku Forum Nowej Edukacji, będącej platformą wymiany wiedzy z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji oraz rynku pracy. Następnie projekt FOLM, który od 2018 roku opiera się na metodzie Edukacji w Plenerze, z sukcesem rozwija umiejętności życiowe i zawodowe młodych ludzi, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Teraz NEF+ ma na celu wzmocnienie Edukacji w Plenerze za pomocą środków cyfrowych oraz stworzenie otwartej biblioteki cyfrowej zasobów EwP.

Czym jest NEF?

New Education Forum (NEF) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych - koordynowana przez Centrum Innowacyjnej Edukacji. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

Kalendarz wydarzeń


Styczeń 2022

NEF Bruksela 2022

Zarezerwuj 26 stycznia 2022! Od 9:00 do 13:00 Eksperci tematyczni CET omówią możliwości, jakie daje nauka outdoorowa w zakresie FPE.

Wrzesień 2021

NEF Kantabria 2021

FOLM - From Outdoors to the Labor Market - projekt, który realizujemy od 2017 roku, powoli dobiega końca. Jakie lekcje wyciągnęliśmy?

Czerwiec 2021

NEF Irlandia 2021

Zapraszamy do udziału w webinarium New Education Forum w ramach projektu FOLM. Odbędzie się on w Irlandii 4 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00.

Nasi paneliści

Paz Díaz

Paz Díaz Nieto

Dyrektor Generalny ds. Funduszy Europejskich Rządu Kantabrii
Sabine Verheyen

Sabine Verheyen

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji (CULT)
Arnold Klonczynski

Prof Arnold Kłonczyński

Wicerektor ds. Studiów i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Z natury na rynek pracy

Celem projektu FOLM jest pomoc 990 młodym ludziom w rozwinięciu umiejętności życiowych i zawodowych, tak aby mogli stać się aktywni na rynku pracy i zmotywowani do kontynuowania nauki. Uczestnicy projektu mają dostęp do wirtualnej platformy, która została zaprojektowana tak, aby pomóc NEETs (młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji) w szkoleniu, doradztwie i wsparciu technicznym przy wejściu na rynek pracy. Całkowity budżet projektu przekracza € 4 miliony, dotacja zaś wyniosła € 3,4 miliona. Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (Edukacja w Plenerze – Outdoor Learning), opracowanym przez Uniwersytet Edynburski.

Partnerzy


CIE
The University of Edinburgh
Venturetrust

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.