New Education Forum logo

Forum Nowej Edukacji to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, uczenia się i rynku pracy. NEF działa na poziomie europejskim i ma przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, dostawców VET, przedstawicieli przemysłu pochodzących z 17 krajów UE, tworzących sieć NEF.

Od momentu powstania w 2015 roku NEF ma na celu:

  • Promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy
  • Popieranie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu uczenia się i szkolenia zawodowego poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom
  • Znalezienie sposobów na innowacyjne ścieżki uczenia się angażujące grupy w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza młodzież NEET
  • Budowanie mostów między regionami UE a instytucjami europejskimi w zakresie powyższych 3 tematów
  • NEF osiąga te cele poprzez spotkania regionalne i coroczne Forum Nowej Edukacji w brukselskim Parlamencie Europejskim, które odbywa się raz do roku.

Partnerzy