NEF Warszawa 2015

Polskie wyzwania, brukselska perspektywa, wspólne projekty na przyszłość
30 listopada, 2015 9:00 am
Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2015 w Centrum Nauki Kopernik miała miejsce I edycja New Education Forum pod honorowym patronatem Agaty Kornhauser-Dudy, żony Prezydenta RP. Dzięki zaangażowaniu Partnera Strategicznego – Fundacji PZU, Centrum Innowacyjnej Edukacji pozyskało to wyjątkowe miejsce w celu organizacji jednocześnie kilku wydarzeń dotyczących zmieniającej się edukacji.

O wydarzeniu

Wyniki NEF 2015:

Podczas dwóch dni miały miejsce nowatorskie warsztaty z neurodydaktyki skierowane do ponad 100 dyrektorów szkół z całej Polski, wykłady Centrum Nauki Kopernik i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci skierowane do pedagogów, wystawa prac artystycznych i występ skrzypcowy podopiecznych Funduszu, Okrągły Stół, przy którym dokonana została ewaluacja wypracowanej przez nauczycieli MENTORa Karty Wskazań, strefa networkingowa poświęcona alternatywnym programom skierowanym do uczniów i nauczycieli, coaching indywidualny dla nauczycieli oraz wykład i panele konferencyjne. Patronatu merytorycznego udzieliły Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

Wszystkie te narzędzia wspierające szkolnictwo były przeprowadzone w możliwie szerokim, międzynarodowym rozumieniu, z uczestnictwem ekspertów z zakresu edukacji z USA, Hiszpanii, Niemiec i Austrii. Samo Forum zostało oficjalnie otwarte przez Tibora Navracsicsa, Komisarza EU do spraw Edukacji, Kultury i Sportu. W swoim przemówieniu podkreślał On znaczenie reform w edukacji i konieczności współpracy międzysektorowej w tym temacie.

 

Sukces Forum to też nawiązanie współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Jest to największe i najpopularniejsze centrum nauki w Polsce. Jego celem jest zachęcanie do osobistego zaangażowania w poznanie i rozumienie świata. Nowe przedsięwzięcie edukacyjno-badawcze, podejmowane przez Centrum Nauki Kopernik, to Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego.

Uczestnicy i paneliści NEF 2015:

Ponad 340 interesariuszy biznesu i edukacji ze wszystkich sektorów – przedsiębiorstw, szkół ośrodków akademickich i naukowych, rodziców – byli uczestnikami NEF 2015. Wśród nich prawie 100 dyrektorów szkół, którzy wzięli udział w warsztatach MENTOR. Panelistami byli:

 • Łukasz BADOWSKI, Dr, Dział Edukacji, Centrum Nauki Kopernik
 • Marcin BARAŃSKI, Dyrektor Generalny, Meble VOX and Składy VOX
 • Dominika BETTMAN, CEO, Siemens Polska
 • Krystyna BOCZKOWSKA, CEO, BOSCH Polska
 • Gary CROW, Profesor, Prodziekan, Indiana University, School of Education, USA
 • Janusz DEDO, HSBC Bank Poland
 • Patricia GONZALEZ, Dyrektor Zarządzajacy, Grupo Femxa, Spain
 • Katarzyna HALL, Prezes, Stowarzyszenie Dobra Edukacja
 • Diana JABŁOŃSKA, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkół i Edukactorów, DG Education and Culture, Komisja Europejska
 • Jolanta KAPICA, alumni programu MENTOR
 • Monika LAMPARSKA-PRZYBYSZ, Dyrektor Badań Naukowych, Polpharma
 • Jan MADEY, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Krajowego Funduszu Dzieci
 • Claudia PARLIAMENT, Profesor Minnesota Council of Economic Education, US
 • Elżbieta PIOTROWSKA-ALBIN, Dyrektor Działu Edukacji, Wolters Kluwer
 • Andreas RIEPL, Doradca Federalnego Ministerstwa Edukacji Austrii, COOL-Impulse-Centre
 • Małgorzata TARASZKIEWICZ, psycholog edukacji
 • Małgorzata ŻYTKO, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu