NEF Irlandia 2021

Taking Learning Outside: Rethinking Education
4 czerwca, 2021 10:00 am

Zapraszamy do udziału w webinarium New Education Forum w ramach projektu FOLM. Odbędzie się on w Irlandii 4 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00. Tegorocznym tematem będzie „Uczenie się na zewnątrz: nowe podejście do edukacji”.

O wydarzeniu

Webinarium NEF będzie wypełnione interesującymi przemówieniami 10 różnych prelegentów, którzy rzucą światło na wyzwania, zmiany i pozytywne nauczenie, które przyniosło pandemię. Zapytamy o rolę, jaką Outdoor Learning odgrywa w przeobrażeniu edukacji w Irlandii. Naszym celem jest zbadanie, jak pandemia wpłynęła na edukację. Dokładniej, naszym celem jest zbadanie, jaką rolę Outdoor Learning odegrał w edukacji podczas pandemii i czy Outdoor Learning ma pozostać w świecie po pandemii. Skoncentrujemy się na zatrudnieniu i ponownym zaangażowaniu młodych ludzi na rynku pracy po pandemii Covid-19. W trzygodzinnym webinarium weźmie udział 10 różnych prelegentów, od bardzo praktycznego podejścia, poprzez zapewnienie bardziej naukowego zaplecza, po skuteczność uczenia się na świeżym powietrzu.

Wśród prelegentów:

  • Arne Follerås – Zastępca i charge d’affaires Ambasady Królestwa Norwegii.
  • Aodhnait Carroll – Wykładowca edukacji na świeżym powietrzu w Coláiste Dhúlaigh Dalszej Edukacji.
  • Rachel Rafferty – doktor nauk humanistycznych w DCU zajmująca się nauką w plenerze, współprojektowaną salą lekcyjną na świeżym powietrzu.
  • Radny Daniel Butler – pracownik edukacji i zapobiegania narkotykom w Limerick City, przewodniczący My Mind Center for Wellbeing.
  • Joanna Bochniarz – Prezes CIE.
  • Seamus Hoyne – dziekan ds. elastycznego nauczania opartego na pracy, dyrektor ds. zaangażowania w branżę, kierownik centrum, kampus Thurles.

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu