NEF Bielsko-Biała 2022

Polska szkoła w zielonej i cyfrowej transformacji
19 października, 2023 9:00 pm
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

New Education Forum Bielsko Biała skupi się przede wszystkim na następującej tematyce:

  1. Green Deal a zmiany na rynku pracy w Bielsku-Białej: oczekiwania pracodawców i wyzwania dla szkolnictwa.
  2. Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do zielonej i cyfrowej transformacji.
  3. Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki wspierające edukację formalną.

O wydarzeniu

Europejskie prawo klimatyczne to historyczny krok na skalę światową: dzięki niemu Unia Europejska stała się pierwszym z trzech największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie, którego cel neutralności klimatycznej został zapisany w prawie. To samo dotyczy celu na 2030 rok: ograniczenia emisji CO2 netto o co najmniej 55 % do roku 2030 w porównaniu z rokiem 1990.

Pakiet “Fit for 55” jest swego rodzaju zestawem narzędzi do realizacji celów klimatycznych UE na rok 2030 w drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto w 2050 roku. Jest on niezwykle złożony, zawiera m.in. bardzo dalekosiężne wnioski co czyni ten pakiet bezprecedensowym. Skala transformacji, którą przyniesie, jest po prostu oszałamiająca. Jednak jeśli ta transformacja ma się rzeczywiście dokonać musimy również zainwestować w edukację, bo ona również wymaga transformacji.

Europejska edukacja musi wspierać przejście Europy na bardziej sprawiedliwy, bardziej integracyjny i zrównoważony sposób życia i pracy. Zrównoważony rozwój powinien być częścią całego spektrum edukacji i szkoleń, w tym programów nauczania i rozwoju zawodowego nauczycieli, i objąć swym zakresem również dostosowanie edukacyjnych budynków, infrastruktury i działań. NEF Bielsko-Biała odpowie jakie rozwiązania są najbardziej potrzebne, a jakie możliwe z punktu widzenia pracodawców, samorządu, nauczycieli i uczniów.

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu