Kontekst Edukacji w Plenerze

Uczenie się na bazie metody outdoor learning w kształceniu i szkoleniu zawodowym - wytyczne i zalecenia dla projektowania akademickiego ol

Projekt FOLM (Od natury do rynku pracy) Raport z badań

Dr Jule Hildmann, Starszy Pracownik Naukowy, Uniwersytet Edynburski (UK), główny badacz w projekcie FOLM.

Przegląd literatury dotyczącej istniejących badań nad wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w metodzie Outdoor Learning

Systematyczny przegląd literatury w zakresie Outdoor Learningu w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego