Projekt FOLM – inauguracja projektu w Santander

"From Outdoors to Labour Market"
31 sierpnia, 2023 9:00 am
Santander, Hiszpania

14 grudnia w hiszpańskim Santander odbyło się regionalne spotkanie New Education Forum, które służyło prezentacji projektu FOLM „From Outdoors to Labour Market” regionalnym interesariuszom i mediom.

O wydarzeniu

Podczas spotkania w Palacio de la Magdalena zorganizowanego przez Rząd Kantabrii udział wzięli: Minister Edukacji, Kultury i Sportu, Francisco Javier Fernández Mananes, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Europejskich, Maria Sanchez oraz ambasador Norwegii w Hiszpanii, Helge Skaara. W wydarzeniu wzięli także udział Partnerzy projektu FOLM.

Fernández Mañanes podkreślił, że głównym problemem, którym ten projekt się zajmie, jest brak uczestnictwa młodych ludzi bez zatrudnienia w szkoleniach skierowanych na rynek pracy. System edukacyjny, który będzie wdrażany, oparty jest na rozwoju społecznym i osobistym w połączeniu z aktywnością na świeżym powietrzu (Outdoor Learning). FOLM ma celu nawiązanie kontaktu z młodymi bezrobotnymi tak, aby zapewnić im stymulację i innowacyjny sposób na rozwijanie ich życia i umiejętności zawodowych oraz umożliwić im aktywną walkę o zatrudnienie. Rezultatem tych działań będzie ich pełna integracja w społeczeństwie, którego są częścią.

Według Marii Sánchez, dyrektor ds. Gospodarki i spraw europejskich, bezrobocie wśród osób poniżej 30 roku życia, które nie mają wykształcenia, jest problemem wykraczającym poza sferę edukacyjną i porusza się w dziedzinie społecznej i zatrudnienia. Z poważnymi konsekwencjami w perspektywie średnio- i długoterminowej. Liczba młodych ludzi bez zatrudnienia, wykształcenia lub szkolenia w wieku od 18 do 24 lat w Kantabrii, w 2017 r. wyniosła 12,1%. Zakres problemu jest nieco wyższy u mężczyzn, – 13% w porównaniu do 11, 1% wśród kobiet. Zdaniem Marii Sanchez, pomimo niepokojących danych, Cantabria ma odsetek młodych ludzi bez zatrudnienia, wykształcenia i szkoleń poniżej średniej Hiszpanii, która wynosi 17,1%. Sanchez zakończyła stwierdzeniem, że celem Rządu Kantabrii jest praca dla młodych ludzi i z nimi. Nawiązała do działań ONZ w programie Strategia dla Młodzieży 2030, który dąży do tego, aby w tym roku wszyscy młodzi ludzie studiowali, pracując lub szkoląc się w jakiś sposób, aby uzyskać przyzwoitą pracę.

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu