NEF Polska 2020

W dniu 1 grudnia , po raz pierwszy w historii New Education Forum, konferencja odbyła się w wersji online. Główna dyskusja toczyła się wokół Edukacji w Plenerze, jako kluczowego narzędzia rozwoju młodych ludzi.

O wydarzeniu

O Edukacji w Plenerze rozmawialiśmy opierając się na obserwacjach projektu FOLM (Od Natury do Rynku Pracy), którego liderem w Polsce jest Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) a partnerem Bank Żywności w Olsztynie. New Education Forum jest wydarzeniem cyklicznym z coroczną konferencją w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W spotkaniu wzięli udział znamienici goście, m.in.: Anna Wicha (Dyrektor Spraw Publicznych: Polska, Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka Północna, Grupa Adecco), Beata Tokarczyk (Pełnomocnik Zarządu ds. Operacyjnych, Grupa WM), Bogna Frąszczak (Dyrektor, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu), Marek Borowski (Prezes Banku Żywności w Olsztynie), Stanisław Dylak (profesor, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Konferencję otworzyła Prezes fundacji CIE, Joanna Bochniarz. Moderatorem całego wydarzenia był Jorge Gimeno Pawłowski. Zaproszeni prelegenci debatowali nad wieloma aktualnymi obecnie tematami, m.in. nad wyzwaniami i rozwiązaniami w dobie pandemii w projekcie FOLM, czy uczestnik FOLM jest interesującym potencjalnym pracownikiem z punktu widzenia pracodawcy, czy istnieje współpraca instytucji wspierających aktywizację młodzieży. Paneliści debatowali nad przyszłością metody Edukacji w Plenerze w Polsce. Na konferencji mogliśmy również posłuchać o projekcie FOLM z perspektywy uczestniczki, która przeszła przez cały proces projektu.

Konferencję podsumowała Prezes fundacji CIE Joanna Bochniarz, która podkreśliła, że dzięki New Education Forum wzbogaciliśmy wiedzę o tym co aktualnie „słychać” w projekcie FOLM i jak projekt jest odbierany przez osoby z zewnątrz, które obserwują jak działają metody w nim wykorzystywane i jak jest wdrażany. Mocno wybrzmiało to, że FOLM jest naprawdę potrzebny i unikatowy. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że FOLM pomaga podtrzymać determinację, bazować na własnych mocnych stronach, być przy tym otwartym i elastycznym, ale przede wszystkim pamiętać o własnej wartości.

Padło wiele wartościowych słów:

„Dzięki takim projektom jak FOLM, młodzi ludzie uczą się komunikowania – wzmacniają własny talent, który pracodawcy mogą wykorzystać tak, żeby poznawać nowe rozwiązania, które będą przydatne w miejscu zatrudnienia” – Anna Wicha.

„Dzięki wierze w to, że możemy spełniać własne marzenia możemy je też przekładać na konkretne cele. Powinniśmy zawalczyć o przestrzeń do tego, żeby własny talent wzmacniać” – Beata Tokarczyk.

Projekt FOLM „From Outdoors to Labour Market” (pl. Od natury do rynku pracy) korzysta z dotacji w wysokości 3 400 000 EUR przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszu EEA and Norway Grants.

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu