NEF Gdańsk 2023

Polska szkoła w cyfrowej transformacji
18 kwietnia, 2023 9:00 am
Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych (WNS), Audytorium S205 Ul. J. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk.

New Education Forum Gdańsk skupi się przede wszystkim na następującej tematyce:

1. Digital Education Action Plan and changes in the Pomeranian labour market: expectations of employers and challenges for education.
2. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Pomorzu.
3. Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej i zielonej transformacji.
4. Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki edukacji cyfrowej (w tym gamifikacja).
5. Pomorskie Rekomendacje dla European Year of Skills.

O wydarzeniu

Cel Komisji Europejskiej jest ambitny: „UE będzie realizować zorientowaną na człowieka, zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego przez całą dekadę cyfrową, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.” Społeczeństwo cyfrowe i technologie cyfrowe niosą ze sobą nowe sposoby uczenia się, rozrywki, odkrywania i realizacji ambicji. Przynoszą również nowe wolności, w tym możliwość podjęcia pracy w nowych zawodach tworzonych w środowisku cyfrowym.

Wszyscy Europejczycy potrzebują umiejętności cyfrowych, aby uczyć się, pracować, komunikować się, korzystać z internetowych usług publicznych i znajdować wiarygodne informacje. Wielu Europejczyków nie posiada jednak odpowiednich umiejętności cyfrowych. Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) pokazuje, że 4 na 10 osób dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiadają podstawowych umiejętności cyfrowych. Reprezentacja kobiet w zawodach i na studiach związanych z technologią jest również niewielka, przy czym tylko 1 na 6 specjalistów ICT i 1 na 3 absolwentów kierunków ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) to kobiety.

Komisja Europejska wyznaczyła cele w europejskim programie na rzecz umiejętności i planie działania w zakresie edukacji cyfrowej, aby zapewnić, że 70% dorosłych będzie posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe do 2025 roku, a analfabetyzm cyfrowy spadnie z 30% (2019) do 15% w 2030 roku.

UE musi zająć się przepaścią cyfrową, ale jednocześnie dostosowywać się do Green Deal. W regionach takich jak Pomorskie zmiany będą daleko idące. Dość powiedzieć, że przemysł offshore potrzebować będzie ok. 30 tys. przeszkolonych pracowników. Morska Energetyka Wiatrowa wymagać będzie dobrze wykształconych kadr do obsługi farm wiatrowych, ale nie tylko. Energia wytwarzana na Pomorzu będzie płynąć w głąb kraju, co oznacza konieczność budowy ponad 250 km napowietrznych linii najwyższych napięć. Obie inwestycje wymagać będą otoczenia je wspierającego, zapewniającego obsługę pracowników zatrudnionych przy nowej infrastrukturze.

Niezbędnym jest budowanie świadomości tych istotnych zmian i możliwości dalszego rozwoju województwa jak i Metropolii. Przedstawiciele administracji regionalnej, lokalnej oraz biznes powinny zacieśnić współpracę celem szerszego komunikowania o planowanych zmianach, jak i potrzebach kadrowych oraz innych oczekiwaniach względem placówek edukacyjnych regionu.

Europejska edukacja powinna wspierać przejście Europy na bardziej sprawiedliwy, bardziej integracyjny i zrównoważony sposób życia i pracy. Zrównoważony rozwój powinien być częścią całego spektrum edukacji i szkoleń, w tym programów nauczania i rozwoju zawodowego nauczycieli, i objąć swym zakresem również dostosowanie edukacyjnych budynków, infrastruktury i działań. NEF Gdańsk odpowie jakie rozwiązania w obrębie edukacji cyfrowej są najbardziej potrzebne, a jakie możliwe z punktu widzenia pracodawców, samorządu, nauczycieli i uczniów.

Agenda

Dzień 1

Tematy warsztatów towarzyszących konferencji, realizowanych dla 25 nauczycieli oraz 25 dyrektorów pomorskich szkół (3h każdy warsztat):

1.1. SPARKS – darmowe narzędzie cyfrowej gamifikacji dla szkół (prowadzenie Lascò, Włochy)
2.2. NEF+ i współpraca międzynarodowa w obszarze edukacji (prowadzenie CIE, Polska)

Kolacja otwierająca NEF Gdańsk z prowadzącymi i panelistami (ok. 20 osób)

Dzień 2

9.00 – 9.30 Rejestracja
9.30 – 9.45 Powitanie

 • Mieczysław STRUK – Marszałek województwa Pomorskiego
 • Dr hab. prof. UG Anna JURKOWSKA-ZEIDLER – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Uniwersytet Gdański
 • Prowadzenie Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

9.45 – 10.00 Słowo wstępu

 • Michał PASIECZNY – Burmistrz Miasta Rumi

10.00 – 11.15  Panel I: Wpływ cyfrowej transformacji na rynek pracy, pracodawców i samorząd.
Silna gospodarka cyfrowa napędzana przez Europejczyków posiadających umiejętności cyfrowe ma kluczowe znaczenie dla innowacji, wzrostu, tworzenia miejsc pracy i europejskiej konkurencyjności. Jednocześnie, ponad 70% Europejskich firm twierdzi, że brak personelu z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi jest przeszkodą w inwestycjach. Rozpowszechnianie technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie. Państwa członkowskie, przedsiębiorstwa, organizatorzy szkoleń, Komisja Europejska i inne organizacje muszą współpracować, aby wyeliminować lukę w umiejętnościach cyfrowych. Jak zmieniają się produkcja i usługi pod wpływem cyfrowej transformacji? Co to oznacza dla pomorskiego rynku pracy? Jakie będą oczekiwania pracodawców z Pomorza w nadchodzących latach względem nowych pracowników i jak na te oczekiwania reagują samorządy i podlegające im szkoły? Prezentacja projektu NEF+ współfinansowanego z programu Erasmus+.

 • Krzysztof JURCZYK – Poland Operations Manager, Intel
 • Jakub KASZUBA – Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza, Prezes Zarządu Base Group
 • Joanna BOCHNIARZ – Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji
 • PRZEDSTAWICIELKI MŁODZIEŻY POMORSKIEJ  – Zuzanna JOŃCZYK Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Stypendystka
 • Fundacji EFC oraz Julia PERLEJEWSKA Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Stypendystka Fundacji EFC
 • Moderacja: Jorge GIMENO PAWLOWSKI, Dyrektor Atland Consulting

11.15 – 11.45 przerwa networkingowa

11.45 – 13.00 Panel II: Rola szkół, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej transformacji.

Edukacja i szkolenie muszą odpowiadać na wyzwania i realia XXI wieku: zaspokajać potrzeby uczniów i pomagać im radzić sobie z uczuciem stresu i niepokoju doświadczanym w obliczu kryzysu klimatycznego, pandemii i napaści Rosji na Ukrainę. 95% respondentów Open Public Consultation of Digital Education Action Plan uważa, że pandemia COVID-19 stanowi punkt zwrotny w sposobie wykorzystania technologii w edukacji i szkoleniach (Digital Education Action Plan, Open Public Consultation, 2020). Jak szkoła może wyposażać uczniów w kompetencje potrzebne do kształtowania bardziej zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa? Jak może do tego celu wykorzystywać atrakcyjne narzędzia cyfrowe? Jakie są bariery edukacji cyfrowej i online? Prezentacja narzędzi cyfrowych projektu SPARKS współfinansowanego z programu Erasmus+.

 • Dr hab. prof. UG Arnold KŁONCZYŃSKI, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański
 • Adam KRAWIEC, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Miriam LANZETTA, Dyrektor Działu Projektów Unijnych, Lascò
 • Dr Jule HILDMANN, Główny Pracownik Naukowy, Centrum Innowacyjnej Edukacji
 • Dr Grzegorz D. STUNŻA, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UG, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
 • PRZEDSTAWICIELKI MŁODZIEŻY POMORSKIEJ: Michalina BONIECKA, Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku oraz Oliwia KARNOWSKA, Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

13.00 – 13.30 przerwa networkingowa

13.30 – 14.45 Panel III: Metropolia wobec rozwoju offshore: dobre praktyki wspierające edukację formalną.

Jak zapewnić praktyczne wsparcie dla nauczycieli i wychowawców by mogli przygotowywać do nowych zawodów swoich uczniów? Jakie są główne bariery w budowaniu rynku pracy offshore? Odpowiedzialność samorządów i szkół za przygotowanie lokalnych społeczeństw do zielonej transformacji.

 • Michał GLASER, Prezes Zarządu, Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • Agnieszka RODAK, Prezes Zarządu, Rumia Invest Sp. z o.o.
 • Sylwia MROZOWSKA, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Gdański
 • Jadwiga PIECHOWIAK, Zespół Szkół Łączności
 • Joanna RYBICKA-GORNOWICZ, Local Content Ekspert, RWE
 • PRZEDSTAWICIEL MŁODZIEŻY POMORSKIEJ: Mikołaj PATYK, Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Stypendysta Fundacji EFC

Moderacja: Jorge GIMENO PAWLOWSKI, Dyrektor Atland Consulting

14.45 – 15.00 Zamknięcie NEF Gdańsk

 • Zbigniew CANOWIECKI, Pracodawcy Pomorza
 • Dr hab. Paweł POSZYTEK, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności
 • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji – przedstawienie Rekomendacji Pomorskich dla European Year of Skills

Zarejestruj się już dziś!

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu