NEF Bruksela listopad 2022

Zielona i cyfrowa transformacja w edukacji
15 listopada, 2022 8:30 am
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rue Van Maerlant / Van Maerlantstraat 2, 1040 Bruksela, sala konferencyjna vma-3.

New Education Forum Bruksela zamyka tegoroczny cykl regionalnych spotkań wokół Unii Europejskiej: Bruksela online w styczniu 2022 roku, Edynburg i Santander w lutym, Warszawa w maju i Bielsko-Biała w październiku. Konferencja zamykająca stworzy możliwość:

 1. Dokonania syntezy regionalnych rekomendacji NEFów.
 2. Bliższego przyjrzenia się lokalnym i regionalnym inicjatywom, które wzbogacają europejskie środowisko edukacyjne, odpowiadające na dwa wielkie europejskie wyzwania: Europejski Zielony Ład i transformację cyfrową.

O wydarzeniu

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE wyznaczyła sobie wiążący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Unia pracuje nad zmianą przepisów dotyczących klimatu, energii i transportu w ramach tzw. pakietu „Fit for 55”, w celu dostosowania obowiązujących przepisów do aspiracji na lata 2030 i 2050. W pakiecie uwzględniono również szereg nowych inicjatyw.

Pakiet „Fit for 55” zawierający nowe wnioski ustawodawcze i poprawki do istniejącego prawodawstwa pomoże UE obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990. Kluczowe obszary tego działania obejmują:

 • emisję gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, w tym przemysłu, transportu, energetyki, rolnictwa i odpadów
 • usuwanie gazów cieplarnianych przez pochłaniacze dwutlenku węgla, takie jak lasy
 • finansowanie sprawiedliwej transformacji
 • energię odnawialną
 • efektywność energetyczną
 • więcej paliw alternatywnych i więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • opodatkowanie energii
 • korektę granicy emisji dwutlenku węgla dla niektórych importów

Tak ambitne plany wymagają wysiłków edukacyjnych, aby zagwarantować ich trwałość. Ponadto pakiet „Fit for 55” dąży do osiągnięcia celów klimatycznych UE, z których jednym z istotniejszych jest zapewnienie społecznej transformacji. Trzeba podkreślić, że bez szerokiej i złożonej agendy edukacyjnej ten kluczowy cel może być niemożliwy do osiągnięcia.

Dlatego też państwa członkowskie UE oraz instytucje europejskie powinny szukać wsparcia wśród skutecznych narzędzi edukacyjnych. Taka zmiana strukturalna wymaga dobrej współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Ważnym narzędziem usprawniającym procesy uczenia się jest świat cyfrowy. Niedawna pandemia Covid-19 wykazała konieczność posiadania kompetencji w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Co więcej, nowe technologie wykorzystywane w europejskich firmach wymagają zatrudniania pracowników wykwalifikowanych cyfrowo. Biznes rozumie, że nadążenie za zmieniającymi się warunkami rynkowymi i konkurencją wymaga modernizacji kultur pracy.

Dlatego głównymi tematami poruszanymi na New Education Forum 2022 w Brukseli będą:

 • zielona transformacja wspierana przez podejścia edukacyjne
 • wpływ zielonych i cyfrowych transformacji na szanse zatrudnienia europejskich pracowników
 • transformacja cyfrowa kształtująca edukację UE

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu