NEF Bruksela 2019

Wzmacnianie kompetencji przekrojowych
31 sierpnia, 2023 9:00 am
Bruksela, Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny

New Education Forum od 2015 roku działa na poziomie europejskim. Przedstawiciele miast i regionów, instytucji akademickich, firm i przedsiębiorstw tworzą platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w dziedzinie innowacji edukacyjnych, uczenia się i rynku pracy.

O wydarzeniu

Każdego roku wielomiesięczne działania NEF podsumowywane są konferencją w Brukseli, na którą zapraszani są prelegenci będący wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach oraz wszyscy członkowie sieci NEF.

Do tej pory prelegentami NEF było kilkudziesięciu ekspertów z całej Europy. Swoje wystąpienia w trakcie Forum mieli m.in.: Peter Higgins – Uniwersytet w Edynburgu, Brendan Burns i Jacek Krawczyk- Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny, Monsterrat Gomendio -OECD, Dana Carmen Bachmann – Komisja Europejska, Elen Doherty – General Teaching Council for Scotland, Uwe Combuchen – CEEMET.

Tegoroczną konferencję otworzyli: Jerzy Buzek, który jest Ambasadorem NEF od chwili powstania; Jacek Krawczyk przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, na którego zaproszenie konferencja odbyła się EKES oraz Tomasz Frankowski, poseł do Europarlamentu, który wyraził chęć współpracy z New Education Forum w najbliższych latach.

W tym roku skupiliśmy się na młodych ludziach, którzy powinni właśnie wchodzić na rynek pracy a bardzo często tego nie robią. Szukaliśmy rozwiązań, nowych modeli nauczania, sposobów zachęty i mobilizacji młodych ludzi.

Forum Nowej Edukacji w Brukseli dało szansę pokazania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które wzmacniają kompetencje przekrojowe. Swoje metody i przykłady działań zaprezentowali m.in. przedstawiciele Miasta Poznań, Asociacion Amica z Hiszpanii, Centrum Innowacyjnej Edukacji – lider projektu FOLM oraz Lifelong Learning Platform skupiająca 42 organizacje z całej Europy działające na polu edukacji. Omówiono wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać wykształcenie i wejście w dorosłość. Dowiedzieliśmy się również o wynikach modelu FOLM – From Outdoors to Labour Market (www.folmweb.com) skierowanego do młodzieży NEETs. O swoich obserwacjach i sukcesach opowiedzieli koordynatorzy i trenerzy projektu z Irlandii i Hiszpanii.

W tegorocznym New Education Forum uczestniczyli zainteresowani z Albanii, Algierii i Pakistanu co oznacza, że tematyka jaka jest poruszana na konferencji oraz wystąpienia prelegentów cieszą się coraz szerszym zainteresowaniem.

Prezentacje NEF 2019

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3
Prezentacja 4
Prezentacja 5

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu