Ramy Polityczne

Uczenie się na bazie metody outdoor learning w kształceniu i szkoleniu zawodowym - wytyczne i zalecenia dla projektowania polityki publicznej