Edukacja w Plenerze na żywo!

NEF Bruksela Styczeń 2022 Prezentacja projektu NEF+

NEF Bruksela Styczeń 2022 Prezentacja projektu NEF+ – Pobierz tutaj Utworzenie międzynarodowej sieci cyfrowej dla Outdoor Learningu w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (VET)

NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Paz Díaz Nieto

NEF Bruksela Styczeń 2022 – Prezentacja Paz Díaz Nieto. Wyzwanie na przyszłość – Pobierz tutaj Jak zwiększyć realizację Outdoor Learningu?

NEF Bruksela Styczeń 2022 - Prezentacja Jule Hildmann

NEF Bruksela Styczeń 2022 – Prezentacja Jule Hildmann (PhD) – Pobierz tutaj wybrane wyniki i badania projektu FOLM „Od natury do rynku pracy”.

Dobra Praktyka Outdoor Learningu – Relacja uczestnika z Hiszpanii II

Dobra Praktyka Outdoor Learningu – Relacja Trenera z Hiszpanii I

Dobra Praktyka Outdoor Learningu - uczestnik projektu FOLM

Dobra praktyka Outdoor Learning: na podstawie projektu FOLM, cz. II

Dobra praktyka Outdoor Learning: na podstawie projektu FOLM, cz. I

Relacja Mentora w projekcie FOLM

New Education Forum Warszawa 2022 – Opening “Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego w kontekście kryzysu”

New Education Forum Bruksela 2022 - Historia sukcesu: Edukacja w Plenerze jako skuteczny sposób na aktywizację młodzieży, część II

New Education Forum Bruksela 2022 - Historia sukcesu: Edukacja w Plenerze jako skuteczny sposób na aktywizację młodzieży

Poznaj doświadczenie FOLM “From Outdoors to the Labour Market”