Detalles de la descarga:

Systematyczny przegląd literatury w zakresie Outdoor Learningu w ramach kształcenia i szkolenia zawodo Systematyczny przegląd literatury w zakresie Outdoor Learningu w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego HOT

Pełny raport można pobrać bezpłatnie wchodząc w link, umieszczony poniżej: Hildmann, J. (2022). Systematyczny przegląd literatury na temat Outdoor Learningu dla kształcenia i szkolenia zawodowego.

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.