Detalles de la descarga:

Przegląd literatury dotyczącej istniejących badań nad wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w metodzie Outdoor Lear Przegląd literatury dotyczącej istniejących badań nad wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w metodzie Outdoor Learning HOT

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.