Biblioteka Edukacji w Plenerze

Internetowa biblioteka cyfrowa zawierająca zasoby, najlepsze praktyki i materiały dotyczące metody Outdoor Learning, stworzone w ramach projektu NEF+ współfinansowanego w ramach unijnego programu Erasmus+

Dobre Praktyki

Przykłady Dobrych Praktyk oraz rekomendacje do ich implementacji.

Edukacja w Plenerze na żywo!

Świadectwa i przykłady doświadczeń z zakresu Edukacji w Plenerze.

Kontekst Edukacji w Plenerze

Literatura, teoria i badania nad Edukacją w Plenerze.

Ramy Polityczne

Przeglądy polityki, wytyczne I zalecenia regulacyjne.