Biblioteka Edukacji w Plenerze


Internetowa biblioteka cyfrowa zawierająca zasoby, najlepsze praktyki i materiały dotyczące metody Outdoor Learning, stworzone w ramach projektu NEF+ współfinansowanego w ramach unijnego programu Erasmus+
icon-practices0
icon-live-outdoor-learning1
icon-outdoor-learning2
icon-transformation3

Przykłady Dobrych Praktyk oraz rekomendacje do ich implementacji.

Świadectwa i przykłady doświadczeń z zakresu Edukacji w Plenerze.

Literatura, teoria i badania nad Edukacją w Plenerze.

Przeglądy polityki, wytyczne I zalecenia regulacyjne.

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.