XIV New Education Forum i FOLM jako przykład metody rozwijającej kompetencje przekrojowe wśród młodych

paź 16, 2020

XIV New Education Forum i FOLM jako przykład metody rozwijającej kompetencje przekrojowe wśród młodych.

Kompetencje przekrojowe, takie jak komunikacja, odporność na stres są uwzględniane w każdym miejscu pracy. Dyskusja na temat tego, jak je rozwijać, odbędzie się na grudniowym Forum Nowej Edukacji w Brukseli. Wezmą w nim udział trenerzy i koordynatorzy projektu FOLM.

Uczestnicy projektu FOLM – osoby będące w „zawieszeniu” zawodowym, edukacyjnym, poprzez doświadczenia w projekcie poznają lepiej swoje możliwości, otwierają się na siebie i innych. Zakłada on pracę z zasobami uczestników i  rozwój tzw. kompetencji miękkich jak m.in. radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, motywację, kreatywność, co w efekcie wpływa na  wzrost poczucia własnej wartości i podnosi sprawczość – tłumaczy Agnieszka Łobacz, psycholog, coach i mentor z projektu FOLM w Polsce.

Podczas XIV New Education Forum międzynarodowi eksperci omówią wiele przykładów sprawdzonych działań, które pomagają młodym ludziom uzyskać wykształcenie i wejście w dorosłość. NEF kierowane jest do pracowników, specjalistów i ludzi zainteresowanych tematyką edukacji i rynku pracy w samorządach, firmach, oświacie, instytucjach akademickich.