Wydarzenia

W celu promowania innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, od 2015 r. co roku organizowane są wydarzenia regionalne oraz coroczne wydarzenie Forum Nowej Edukacji w Brukseli.

NEF Irlandia 2020

16 października w Irlandii, zespół FOLM zorganizował konferencję New Education Forum online. Tematem konferencji było "Odkrywanie swojego lokalnego miejsca poprzez Edukację w Plenerze".

NEF Polska 2020

W dniu 1 grudnia , po raz pierwszy w historii New Education Forum, konferencja odbyła się w wersji online. Główna dyskusja toczyła się wokół Edukacji w Plenerze, jako kluczowego narzędzia rozwoju m...

NEF Poznań 2019

II Forum Nowej Edukacji w Poznaniu Kompetencje XXI wieku i wyzwania edukacji. Samorząd – Pracodawca – Oświata Samorząd – Pracodawca – Oświata 17 października 2019 Konferencja UAM, Collegium Min...

NEF Bruksela 2019

XIV New Education Forum   Wzmacnianie kompetencji przekrojowych 10 Grudnia 2019 - Bruksela, Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny Rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles, Belgium   New Educa...

NEF Olsztyn 2019

Inauguracja projektu "FOLM - Z natury do rynku pracy” i dyskusje o innowacyjnym modelu kształcenia. 15 maja w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbyła się konferencja "Młodzi i rynek pracy" New Educatio...

Projekt FOLM – oficjalna prezentacja w Irlandii

Podczas NEF w Irlandi, który został zorganizowany w Limerick Institute of Technology w Thurles Campus, oficjalnie zapoczątkowano projekt FOLM From Outdoors to Labour Market. W wydarzeniu wzięły udz...

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.