Wydarzenia

W celu promowania innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, od 2015 r. co roku organizowane są wydarzenia regionalne oraz coroczne wydarzenie Forum Nowej Edukacji w Brukseli.

NEF Bruksela 2016

Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży W listopadzie 2016 r.w Parlamencie Europejskim oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym odbyło się NEF 2016. NEF 2016 otrzymało silne wsparcie ze str...

NEF Warszawa 2015

Polskie wyzwania, brukselska perspektywa, wspólne projekty na przyszłość W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2015 w Centrum Nauki Kopernik miała miejsce I edycja New Education Forum pod honorowym pa...

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.