NEF Poznań 2019

II Forum Nowej Edukacji w Poznaniu

Kompetencje XXI wieku i wyzwania edukacji. Samorząd – Pracodawca – Oświata

Samorząd – Pracodawca – Oświata

17 października 2019 Konferencja

UAM, Collegium Minus, Sala Lubrańskiego

Ul. Wieniawskiego 1 Poznań

18 października Warsztaty

UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ul. Umultowska 89a, Poznań

 

Zmiany na rynku pracy, globalizacja i regionalizacja, zwiększona mobilność pracowników i era cyfrowa, a także nieprzewidywalność zawodów „przyszłości” spowodowały, że system edukacji stanął przed swoim największym wyzwaniem w historii. Pracodawcy mają coraz większe trudności w znalezieniu pracowników wykwalifikowanych i jednocześnie zaangażowanych, umiejących pracować w zespole, pomysłowych i czujących się współodpowiedzialnymi za wyniki przedsiębiorstwa. Samorządowcy stają przed wyzwaniami spowodowanymi dynamicznymi zmianami na rynku pracy, jednocześnie starając się pogodzić to z odgórnie narzucanymi reformami w oświacie. System edukacyjny staje się coraz mniej skuteczny...


 

Co teraz? Współpraca! Jak oświata, samorząd i biznes mogą polepszyć skuteczność swojej współpracy? Jak wygląda wymarzony pracownik XXI wieku? Jakie kompetencje i umiejętności są potrzebne i jak je rozwijać? Jak ważna jest edukacja nieformalna i jakie znaczenie mają staże zagraniczne? Czego oczekuje dzisiejsza młodzież od edukacji formalnej?

Przykłady z Polski i zagranicy, wystąpienia ekspertów z wielu krajów, panele i warsztaty oraz jakościowy networking czekają na Państwa na II Forum Nowej Edukacji w Poznaniu (NEF) - Kompetencje XXI wieku i wyzwania edukacji: Samorząd – Pracodawca – Oświata.

 

Do kogo jest skierowane Forum Nowej Edukacji?

Do pracowników, specjalistów i ludzi zainteresowanych tematyką edukacji i rynku pracy w

Do przedsiębiorców, pracowników, specjalistów i osób zainteresowanych tematyką edukacji i rynku pracy w:

 

1. Samorządach

2. Firmach

3. Oświacie

4. Instytucjach akademickich

 

Dzień I: Konferencja

Moderator: Jorge Gimeno Pawlowski - Dyrektor, Atland Consulting

9:00 - 9:30

Rejestracja

9:30 - 10:00

Otwarcie konferencji

Andrzej Stelmach – Dziekan, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Mariusz Wiśniewski - Pierwszy zastępca Prezydenta Poznania, Urząd Miasta Poznań

 

I Panel

10.00 – 11.00

Kompetencje Nauczycieli a umiejętności miękkie. Jak sobie radzić z wyzwaniami ery cyfrowej?

Nauczyciel dziś a nauczyciel 30 lat temu

Wyzwania nauczycieli w erze cyfrowej

Pragmatyczne podejście w nauczaniu ze strony nauczycieli

Joanna Bochniarz - Prezes, Centrum Innowacyjnej Edukacji

Prof. Stanisław Dylak - Wykładowca, Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM

Dorota Kinal - Dyrektor, Departament Edukacji i Nauki, Wielkopolski Urząd Marszałkowski

Paweł Sobczak – Nauczyciel, PWSZ w Koninie

 

II Panel

11.00 – 12.00

Zmiany w edukacji i rola samorządów w kontekście kompetencji XXI wieku

Kluczowe elementy samorządowej polityki edukacyjnej. Jak samorząd może polepszyć edukację?

Przemysław Foligowski – Dyrektor, Wydział Oświaty, Miasto Poznań

Susana Gonzalez – Dyrektor d.s. relacji międzynarodowych, Politechnika EUPLA, Hiszpania

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – była Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Kim Lindblad – Kierownik Edukacji, Uniwersytet HUMAK, Finlandia

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

 

III Panel

12.30 – 13.30

Pracownik XXI wieku

Czego potrzebują pracodawcy i co może dostarczyć oświata i samorząd. Jak polepszyć wzmacnianie umiejętności miękkich w edukacji formalnej i jak wyposażyć młodych ludzi w niezbędne kompetencje XXI wieku?

Rafał Kunaszyk – Dyrektor, EUROKREATOR

Cristiano Pinzauti – Dyrektor, NOVANDUM, Włochy

Dr Przemysław Potocki – Wykładowca, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

 

IV Debata

13.30 – 14.15

Z udziałem młodzieży - uczniów ze szkół średnich w Poznaniu

Moderator: Bogna Frąszczak - Dyrektor, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Poznań

Umiejętności i przyszłość. Czego od edukacji oczekuje młodzież? Refleksje uczniów na temat ich spostrzeżeń i oczekiwań w stosunku do edukacji. Jakie umiejętności i kompetencje chcieliby wzmacniać w trakcie procesu edukacyjnego? Jakie mają nadzieje i obawy związane z wejściem do rynku pracy?

14.15 – 14.30

Podsumowanie konferencji.

Joanna Bochniarz – Prezes, Centrum Innowacyjnej Edukacji

 

Dzień II: Warsztaty

10.00 – 14.00

Dwa warsztaty równoległe, maksymalnie 30 osób w każdym, decyduje kolejność zgłoszeń

Tematyka warsztatów

I Efektywne wdrażanie dobrych praktyk edukacyjnych

Jak przetrwać reformy i wzmocnić szkołę jako społeczność? Kluczowe elementy samorządowej polityki edukacyjnej i antydyskryminacyjnej

Joanna Bochniarz – Prezes, Centrum Innowacyjnej Edukacji

Dorota Tomaszewicz – Trener ICC

 

II Współpraca Europejska – Fundusze i konsorcja

Jak znaleźć fundusze europejskie? Jak podjąć decyzje o składaniu wniosków? Tworzenie konsorcjów, zaproszenie i koordynacja partnerów ponadnarodowych.

Jak podjąć decyzje o składaniu wniosków

Krzysztof Świerk – Dyrektor, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich pod Turkiem

Jorge Gimeno Pawlowski – Dyrektor, Atland Consulting

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.