NEF Linz 2023

Zarezerwuj: 19 stycznia, 2023. Miejsce: Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego w Górnej Austrii - PH OÖ (sala Linz).

O

NEF Linz 2023
New Education Forum Linz 2023 skupi się na:
1
Formuła hybrydowa, konferencja będzie przeprowadzona wyłącznie w języku angielskim.
2
Trzy panele w formacie: ogólna dyskusja na pytania wiodące, następnie moderowana sesja pytań i odpowiedzi. Publiczność z uczestniczącymi uczniami i nauczycielami, uczestnicy online z nagranymi sesjami.
 

 

Agenda

8.30 – 9.00 CET
Rejestracja
PH OÖ, 6. piętro, Stadtpark Forum (mapa)
Barbara SIMETZBERGER
Sarah ABENTHEUER
9.00 – 9.10 CET
Powitanie
Walter VOGEL
Dziekan Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego w Górnej Autstrii
9.10 – 10.30 CET
Panel I: Nowa rola nauczyciela: przejście, gotowość instytucjonalna - Jak może nastąpić zmiana paradygmatu w systemie edukacyjnym?
Moderacja: Joanna BOCHNIARZ
Director Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji. Otwarcie panelu: prezentacja Programu Erasmus+, Curriculum Mentor 2.0, koncepcji platformy oraz programów nauczania online – potencjał wielokrotnego wykorzystywania i przeformatowywania Mentora 2.0.

Michael CSNOGRADY
Centrum Zarządzania Edukacją i Rozwojem Wykonawczym

Karin STEPPAN
Władze oświatowe Górnej Austrii

Eva ANNAU
COOL-network

Kerstin ATZMÜLLER-RIESER
Formuła: ogólna dyskusja na pytania wiodące, a następnie moderowana sesja pytań i odpowiedzi. Publiczność z uczestniczącymi uczniami i nauczycielami, uczestnicy online z nagranymi sesjami.
10.30 – 11.00 CET
Przerwa networkingowa
11.00 – 12.30 CET
Panel II: Cyfryzacja i integracja - W jaki sposób wprowadzenie mediów cyfrowych do pracy w klasie może wspierać zmiany i wzmacniać pedagogikę integrującą?
Moderacja: Andreas RIEPL
eEducation. Otwarcie panelu: Forum ekspertów z członkami krajowych zespołów projektowych, decydentami i ekspertami w dziedzinie edukacji szkolnej. Przedstawienie metody, jej celów, działań, oczekiwanych rezultatów, faz realizacji. Prezentacja raportów grup fokusowych i wpływu na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Tobias BUCHNER
Instytut Pedagogiki Integrującej, Uniwersytet Pedagogiczny Górnej Austrii

Stefano COBELLO
Koordynator Europejskiego Bieguna Wiedzy, sieć krajowa, Włochy

Dr Christian KORUNKA
Wydział Psychologii Pracy, Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Wiedeńskiego

Christian WENZI
Dyrektor ds. Edukacji Microsoft Austria
12.30 – 14.00 CET
Przerwa na lunch
14.00 – 15.30 CET
Panel III: Krajowe i międzynarodowe perspektywy Akademii Nauczycieli. W jaki sposób można zaangażować sieć organizatorów kształcenia nauczycieli w tworzenie innowacyjnych strategii ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkół?
Moderacja: Jorge GIMENO PAWLOWSKI
Dyrektor Atland Consulting

Michael TEUTSCH
Kierownik Działu, DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, Dyrekcja B – Młodzież, Edukacja i Erasmus+, Komisja Europejska

Kurt SÖSER
Przedsiębiorca, trener nauczycieli, międzynarodowy specjalista ds. dydaktyki IT

Elena MILLI
psychoterapeuta relacyjny i kierownik projektów w Europole, instytucji publicznej we Włoszech

Niels DEJONG
Kierownik Instytutu Współpracy Międzynarodowej i Programów Studiów, Uniwersytet Pedagogiczny Górnej Austrii

Stephan WABA
Federalne Ministerstwo Edukacji, Badań i Nauki, Departament Präs/16, Dydaktyka Informatyczna
15.30 – 16.00 CET
Pytania od publiczności
16.00 – 17.00 CET
Podsumowanie I uwagi końcowe

 

Partnerzy

Logo Erasmus+
Logo NEF
Logo Mentor 2.0
Logo University Linz
CIE logo
Femxa logo
GTN logo
Kean logo
Lasco logo

 

NEF Linz 2023

Dołącz do
The New Education Forum Linz 2023
Czekamy na Ciebie

Zarejestruj się teraz

 

Bądź z nami w kontakcie

infoantimailspammer@ciedu.eu

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.