NEF Bielsko-Biała 2022

Zarezerwuj: 19 października 2022 r. 9:00 a.m. - 2:35 p.m. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

O

NEF Bielsko-Biała 2022
New Education Forum Bielsko Biała skupi się przede wszystkim na następującej tematyce:
1
Green Deal a zmiany na rynku pracy w Bielsku-Białej: oczekiwania pracodawców i wyzwania dla szkolnictwa
2
Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do zielonej i cyfrowej transformacji
3
Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki wspierające edukację formalną
 
Europejskie prawo klimatyczne to historyczny krok na skalę światową: dzięki niemu Unia Europejska stała się pierwszym z trzech największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie, którego cel neutralności klimatycznej został zapisany w prawie. To samo dotyczy celu na 2030 rok: ograniczenia emisji CO2 netto o co najmniej 55 % do roku 2030 w porównaniu z rokiem 1990.

Pakiet “Fit for 55” jest swego rodzaju zestawem narzędzi do realizacji celów klimatycznych UE na rok 2030 w drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto w 2050 roku. Jest on niezwykle złożony, zawiera m.in. bardzo dalekosiężne wnioski co czyni ten pakiet bezprecedensowym. Skala transformacji, którą przyniesie, jest po prostu oszałamiająca. Jednak jeśli ta transformacja ma się rzeczywiście dokonać musimy również zainwestować w edukację, bo ona również wymaga transformacji.

Europejska edukacja musi wspierać przejście Europy na bardziej sprawiedliwy, bardziej integracyjny i zrównoważony sposób życia i pracy. Zrównoważony rozwój powinien być częścią całego spektrum edukacji i szkoleń, w tym programów nauczania i rozwoju zawodowego nauczycieli, i objąć swym zakresem również dostosowanie edukacyjnych budynków, infrastruktury i działań. NEF Bielsko-Biała odpowie jakie rozwiązania są najbardziej potrzebne, a jakie możliwe z punktu widzenia pracodawców, samorządu, nauczycieli i uczniów.

 

Agenda

9.00 – 9.30 CET
Rejestracja
9.30 – 9.45 CET
Powitanie
Jarosław KLIMASZEWSKI
Prezydent miasta Bielsko-Biała

Dr hab. inż. Jacek NOWAKOWSKI
Profesor ATH, Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Joanna BOCHNIARZK
Dyrektor Generalna, CIE
9.45 – 10.00 CET
Słowo wstępu
Jerzy BUZEK
Poseł do PE, Premier RP (1997 - 2001), Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009 - 2012)
10.00 – 11.15 CET
Panel I: Wpływ cyfrowej i zielonej transformacji na rynek pracy, pracodawców, samorząd i szkolnictwo.
Ponad 70% Europejskich firm twierdzi, że brak personelu z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi jest przeszkodą w inwestycjach. Europa boryka się również z niedoborem ekspertów cyfrowych, którzy mogą rozwijać najnowocześniejsze technologie z korzyścią dla ochrony środowiska. Jakie zmiany już obserwują Śląscy pracodawcy i jakie będą ich oczekiwania w nadchodzących latach względem nowych pracowników? Jak zmienia się produkcja i usługi pod wpływem Unijnego prawa klimatycznego? Jak samorząd i podlegające mu szkoły mogą się lepiej przygotować do nadchodzących zmian?

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, CIE
Ryszard PAWLIK
Doradca Premiera Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego

Danuta JAZŁOWIECKA
Senatorka RP

Anna WICHA
Head of Outsourcing Eastern Europe, Middle East & North Africa, Adecco, Szefowa Polskiego Forum HR

Krzysztof ŚWIERK
Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Dyrektor ds. Edukacji i Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Polskiej Izby Motoryzacji, Członek Rady Sektorowej ds. kompetencji w Motoryzacji i Elektromobilności, Specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Prezes Zarządu Promet Trans Sp. z o.o.

Ada DZIOPAK-STRACH
HR Manager w Proseat GmbH&Co KG

Piotr SZYMURA
Rekord SI, Członek Zarządu
11.15 – 11.35 CET
Przerwa networkingowa
11.35 – 12.50 CET
Panel II: Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do zielonej i cyfrowej transformacji.Edukacja i szkolenie muszą odpowiadać na wyzwania i realia XXI wieku: zaspokajać potrzeby uczniów i pomagać im radzić sobie z uczuciem stresu i niepokoju doświadczanym w obliczu kryzysu klimatycznego. Aby wyposażyć uczących się w kompetencje potrzebne do kształtowania bardziej zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa, uczenie się na rzecz zielonej transformacji musi mieć charakter transformacyjny i interdyscyplinarny.

Stefano COBELLO
PhD., Socjologia Inkluzji, Koordynator Europejskiego Bieguna Wiedzy (European Pole of Knowledge), Włochy, Krajowa Sieć Instytucji Edukacyjnych

Päivi NILIVAARA
Fińska Narodowa Agencja Edukacji

Iga NOWICZ
Komisja Europejska, DG EAC, Departament Szkół i Wielojęzyczności

Katarzyna KORDAS
Główny Specjalista w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Marta JURASZ
Nauczycielka konsultantka BBODN, dyplomowana nauczycielka biologii w II LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej

Dr hab. inż. Włodzimierz BINIAŚ
Profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej

Tymoteusz DADOK
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, Członek Parlamentu Młodych RP, wolontariusz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
12.50 – 13.10 CET
Przerwa networkingowa
13.10 – 14.25 CET
Panel III: Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki wspierające edukację formalną.Odporność psychiczna nauczycieli i uczniów, a codzienne funkcjonowanie szkoły w warunkach ciągłej zmiany. Zapobieganie trudnym sytuacjom i barierom. Procesy adaptacyjne, odpowiedzialność wychowawców, uczniów i rodziców za aktywny udział w zielonej i cyfrowej transformacji. Przyszłość uczniów w Bielsku-Białej, Polsce i Europie. Dobre praktyki z Polski i zagranicy.

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, CIE
Współmoderacja: Kamila TOMASZCZYK, członkini Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej oraz Jakub KAMIŃSKI, były wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej, absolwent bielskiego LO Edu-Sport
Claudio MASOTTI
Wiceprezydent European Parents Association

Mirosława NYKIEL
Posłanka do Sejmu RP, Zastępczyni Przewodniczączego Komisji Gospodarki i Rozwoju

Ewa SZYMANEK-PŁASKA
Naczelnik Wydziału Edukacji Urząd Miasta Bielsko-Biała

Paulina ŻMIJOWSKA
PhD, Pełnomocnik Prezydenta Bielska-Białej ds. Osób Młodych
14.25 – 14.35 CET
Zamknięcie NEF Bielsko-Biała
Mirosława NYKIEL
Posłanka do Sejmu RP, Zastępczyni Przewodniczączego Komisji Gospodarki i Rozwoju

Joanna BOCHNIARZ
Dyrektor Generalna, CIE

 

Organizatorzy

logo NEF
logo CIE
logo Bielsko Biała

 

Registro a NEF Bielsko Biała 2022

Dołącz do
New Education Forum Bielsko Biała 2022
Czekamy na ciebie

Zarejestruj się teraz

 

Bądź z nami w kontakcie

infoantimailspammer@ciedu.eu

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.