Wydarzenia

W celu promowania innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, od 2015 r. co roku organizowane są wydarzenia regionalne oraz coroczne wydarzenie Forum Nowej Edukacji w Brukseli.

NEF Bruselas 2022

NEF Bruksela 2022

Zarezerwuj 26 stycznia 2022! Od 9:00 do 13:00 Eksperci tematyczni CET omówią możliwości, jakie daje nauka outdoorowa w zakresie FPE.

NEF Cantabria 2021

FOLM - From Outdoors to the Labor Market - projekt, który realizujemy od 2017 roku, powoli dobiega końca. Jakie lekcje wyciągnęliśmy? Jakie perspektywy otworzyły się dzięki Edukacji w Plenerze w ...

NEF w Irlandii 2021

Zapraszamy do udziału w webinarium New Education Forum w ramach projektu FOLM. Odbędzie się on w Irlandii 4 czerwca w godzinach od 10:00 do 13:00. Tegorocznym tematem będzie „Uczenie się na zewną...

NEF 2020 - Koniec tradycyjnej edukacji

Ze względu na panującą globalną pandemię COVID-19, Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) nie mogło zorganizować fizycznego wydarzenia w Brukseli i krajach uczestniczących w projekcie. Spotkanie zosta...

NEF 2020 w Irlandii

16 października w Irlandii, zespół FOLM zorganizował konferencję New Education Forum online. Tematem konferencji było "Odkrywanie swojego lokalnego miejsca poprzez Edukację w Plenerze".

NEF 2020 w Polsce

W dniu 1 grudnia , po raz pierwszy w historii New Education Forum, konferencja odbyła się w wersji online. Główna dyskusja toczyła się wokół Edukacji w Plenerze, jako kluczowego narzędzia rozwoju m...

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.