Wydarzenia

W celu promowania innowacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, od 2015 r. co roku organizowane są wydarzenia regionalne oraz coroczne wydarzenie Forum Nowej Edukacji w Brukseli.

NEF Linz 2023

NEF Linz 2023

Zarezerwuj: 19 stycznia, 2023. Miejsce: Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego w Górnej Austrii - PH OÖ (sala Linz).
NEF Bruksela listopada 2022

NEF Bruksela listopada 2022

Zarezerwuj: 15 listopada, 2022. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Rue Van Maerlant / Van Maerlantstraat 2, 1040 Bruksela, sala konferencyjna vma-3.

NEF Bielsko-Biała 2022

Zarezerwuj: 19 października 2022 r. 9:00 a.m. - 2:35 p.m. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
NEF Warszawa 2022

NEF Warszawa 2022

Zarezerwuj 26 maja 2022!Od 9:00 do 16:00 różni eksperci wyjaśnią, jak wzmocnić kształcenie zawodowe w kontekście kryzysu.
NEF Bruselas 2022

NEF Bruksela 2022

Zarezerwuj 26 stycznia 2022! Od 9:00 do 13:00 Eksperci tematyczni CET omówią możliwości, jakie daje nauka outdoorowa w zakresie FPE.

NEF Kantabria 2021

FOLM - From Outdoors to the Labor Market - projekt, który realizujemy od 2017 roku, powoli dobiega końca. Jakie lekcje wyciągnęliśmy? Jakie perspektywy otworzyły się dzięki Edukacji w Plenerze w ...

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.