Warszawa gospodarzem New Education Forum Warszawa 2022

maj 30, 2022

25 maja 2022 roku odbyła się kolejna edycja New Education Forum, NEF Warszawa, w hotelu Airport Okęcie, pod tytułem „Wzmacnianie szkolnictwa zawodowego w kontekście kryzysu” – upowszechniająca rezultaty projektu NEF+. Eksperci, którzy wzięli udział w wydarzeniu, skupili się na 3 głównych tematach:

  • umiejętności miękkie i oczekiwania pracodawców a możliwości kształcenia.
  • szkoła w sytuacji kryzysowej oraz.
  • atrakcyjne uczenie się: narzędzia cyfrowe i gamifikacyjne w praktyce.

Wszystkie powyższe tematy zostały omówione w 3 panelach dyskusyjnych, w których gościliśmy ekspertów z 8 krajów EU, w tym nauczycieli i uczniów. Celem ME było podzielenie się wytworzonymi rezultatami pracy intelektualnej. W wydarzeniu wzięły udział osoby, którym bliski jest temat metody Outdoor Learning (OL) oraz szeroko pojętej edukacji. Nasi eksperci informowali uczestników o idei projektu NEF+, a także wyjaśniali zasady funkcjonowania repozytorium online (które jest efektem pracy intelektualnej w projekcie) i zachęcali uczestników do aplikowania treści i dzielenia się nią w sieci NEF+. Podczas rozmów networkingowych, które toczyły się pomiędzy panelami, goście mogli zaczerpnąć wiedzy ekspertów oraz podzielić się swoimi dobrymi praktykami realizowanymi w szkołach lub instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Konferencję otworzył Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Pomysłu, Badań Naukowych i Energii, który wspiera CIE od pierwszego momentu powstani idei NEF. Jerzy Buzek angażując się w działania CIE i inicjatywę NEF od wielu lat, promuje OL na poziomie regionalnym i europejskim. Głos zabrała również Joanna Bochniarz prezes fundacji CIE, która jest pionierem we wdrażaniu metody OL w Polsce.

Podczas pierwszego panelu dyskusja toczyła się wokół roli szkół w kryzysie uchodźczym oraz wokół kompetencji miękkich, które są niezbędne w obszarze zatrudnienia, aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego. Eksperci kładli nacisk na promowanie innowacyjności metody OL jako drogi do rozwoju kompetencji przekrojowych dla VET. Uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć o wyzwaniach stojących przed nauczycielami w codziennym funkcjonowaniu szkoły w ekstremalnych warunkach, w szczególności takich wyzwań jak: bariera językowa uczniów i rodziców w procesie komunikacji, odpowiedzialność czy proces adaptacyjny.

W drugim panelu poruszony został niebłahy problem – brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy z kompetencjami twardymi, których młody człowiek nie ma. Podczas dyskusji wysunął się istotny wniosek, aby w działania edukacyjne zaangażował się biznes. To również czas by zwiększyć liczbę dostępnych praktyk dla studentów czy staży tak, by młodzi ludzie mogli mieć kontakt z ekspertami oraz by mieli możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy. Ponadto szukaliśmy informacji zwrotnych podczas dyskusji od instytucji europejskich na temat tego, w jaki sposób nasze działania lokalne mogą być wspierane poprzez mechanizmy na poziomie europejskim.

Pandemia wzmocniła konieczność przeniesienia nauki do środowiska cyfrowego. Dział Kształcenia i Szkolenia Zawodowego DG EMPL Komisji Europejskiej dał nam praktyczny wgląd w to, jak możemy dalej wdrażać te najlepsze europejskie praktyki. Dyskusję prowadziła światowa ekspertka metody OL dr Jule HILDMANN, Starszy Pracownik Naukowy na Uniwersytecie Edynburskim. Dr Hildmann w rozmowie podkreśliła wartość odkrywania i rozwijania umiejętności miękkich dzięki wykorzystaniu metody OL. Powiedziała: „w trakcie niezakłóconej przez cywilizację, kilkudniowej wędrówki na łonie natury wzmacniasz umiejętności komunikacyjne i przywódcze, integrujesz się z innymi ludźmi, a także zwiększasz wewnętrzną motywację i dzięki temu chętniej stawiasz czoła nowym wyzwaniom i jesteś bardziej otwarty na zmiany”.

W podsumowaniu wydarzenia zabrał głos Tomasz Frankowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja CULT, który zwrócił nam wszystkim uwagę na wiele wyzwań, przed którymi stoją nauczyciele, uczniowie czy rodzice oraz jak bardzo potrzebne są zmiany edukacyjne, aby dostosować się do nowej, globalnej, cyfrowej oraz bardziej zrównoważonej przyszłości. Ogólnoeuropejski system szkolnictwa powinien poprzez szereg reform i otworzyć się na nowoczesne sposoby nauczania, kładące większy nacisk na kompetencje przekrojowe takie jak umiejętności cyfrowe, umiejętność pracy w zespole czy kreatywność. Dodatkowo państwa członkowskie potrzebują wdrożenia ukierunkowanej polityki zatrudnienia, która zapewni godny poziom życia, sprawiedliwe wynagrodzenie oraz rynek pracy dający większe szanse na zatrudnienie, w tym kształcenie i szkolenie zawodowe.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz na: Wydarzenie NEF Warszawa 2022