New Education Forum+ to projekt, którego celem jest połączenie innowacyjności Edukacji w Plenerze z edukacją cyfrową, w celu promowania Outdoor Learningu jako drogi do rozwoju kompetencji przekrojowych w szkolnictwie i kształceniu zawodowym. Kompetencje te są niezbędne w obszarze zatrudnienia, aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę rozpowszechniania metodologii Edukacji w Plenerze w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, jak też otwartego dostępu do wiedzy i dobrych praktyk.

Co więcej działania projektu NEF+ oferują nowe przestrzenie profesjonalnego rozwoju praktykom szkolenia i kształcenia zawodowego dla szeroko pojętych edukatorów, m.in. poprzez stworzenie otwartej biblioteki cyfrowej zawierającej informacje, materiały do samodzielnej nauki oraz przykłady najlepszych praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego.

Kto może skorzystać z projektu NEF+?

  • Edukatorzy szkolnictwa zawodowego oraz profesji powiązanych, którzy są już aktywni w obszarze szkolenia zawodowego, ale nie do końca świadomi możliwości, jakie niesie ze sobą Edukacja w Plenerze lub są zainteresowani tym obszarem.
  • Eksperci oraz profesjonalne instytucje, które zasięgiem swoich działań szkoleniowych wesprą rozpowszechnianie Edukacji w Plenerze jako narzędzia.
  • Politycy oraz osoby decyzyjne na poziomie regionalnym oraz europejskim, które rozszerzą świadomość wartości Edukacji w Plenerze dla szkolnictwa zawodowego.

Partnerzy


CIE
Gobierno de Cantabria
Femxa
The University of Edinburgh
TUS

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.