Forum Nowej Edukacji to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, uczenia się i rynku pracy. NEF działa na poziomie europejskim i ma przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, dostawców VET, przedstawicieli przemysłu pochodzących z 17 krajów UE, tworzących sieć NEF.

Partnerzy


CIE
Gobierno de Cantabria
Femxa
TUS
The University of Edinburgh
Venturetrust
Bank Zywnosci

NEW EDUCATION FORUM (NEF)

Platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, rynku pracy, Edukacji w Plenerze i innych innowacyjnych metodologii w edukacji.

© Learning and Support Services, S.L.U. All rights reserved.