Projekt FOLM – oficjalna prezentacja w Irlandii

Podczas NEF w Irlandi, który został zorganizowany w Limerick Institute of Technology w Thurles Campus, oficjalnie zapoczątkowano projekt FOLM From Outdoors to Labour Market. W wydarzeniu wzięły udział między innymi: polska posłanka do PE  Agnieszka Kozłowska – Rajewicz, Ambasador Norwegii w Irlandii, Else Berit Eikeland oraz wielu irlandzkich interesariuszy skupionych na edukacji.

O wydarzeniu

Program, o wartości 4 milionów EUR, jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem funduszy EOG i norweskich grantów na rzecz zatrudnienia młodzieży i koordynowany przez Centrum Innowacyjnej Edukacji z Polski. FOLM będzie wprowadzony w Irlandii przez LIT aby zachęcić Mid West młodych ludzi, którzy nie są obecni w systemie edukacji lub zatrudnienia do powrotu do miejsca pracy. Wsparcie w zakresie badań i monitoringu zapewni Universal Learning Systems.

Program zaangażuje 990 NEET w regionie środkowo-zachodnim (Irlandia), Warmii i Mazur (Polska) i Kantabrii (Hiszpania) w ciągu najbliższych trzech lat. 330 z tych młodych ludzi przyjdzie z Tipperary, Limerick i Clare i zaangażuje się w program poprzez LIT.

Model zewnętrzny modelu uczenia się został zaprojektowany przez University of Edinburgh, który przy wsparciu Venture Trust, wdrożył program od ponad dziesięć lat temu i odnotowuje bardzo pozytywne wyniki.

Oto co powiedzieli nasi spikerzy w trakcie spotkania w Thurles:

Seamus Hoyne, Manager LIT, który jest odpowiedzialny za projekt FOLM w Irlandii, powiedział: „Projekt FOLM wykorzystuje naukę na świeżym powietrzu jako sposób na zaangażowanie młodzieży w życie społeczności. Poprzez program uczestnicy rozpoznają swoje talenty, wzmacniają miękkie umiejętności, budują samoocenę i samoświadomość oraz wzmacniają postawy wobec zatrudnienia. Następnie konsorcjum projektowe zapewnia dopasowywanie stanowisk pracy poprzez docieranie do organizacji pracodawców, mentoring i próbne zatrudnienie.

“W LIT wierzymy, że ten projekt będzie bardzo korzystny dla młodych ludzi, którzy w przeciwnym razie będą mieli trudności z uzyskaniem dostępu do edukacji lub zatrudnienia. Jest to projekt, który pomaga uwypuklić mocne strony ludzi, pozwolić im odkryć swoje prawdziwe umiejętności i znaleźć miejsce na rynku pracy, które odpowiada ich potrzebom i potrzebom społeczeństwa „.

Prezydent LIT, profesor Vincent Cunnane powiedział: „Program FOLM jest naturalnym rozwiązaniem dla LIT, instytucji trzeciego szczebla, która utrzymuje wśród swoich podstawowych wartości inkluzywność i dostęp do edukacji.

„Badania irlandzkiego urzędu statystycznego z 2016 roku pokazują, że prawie 16% irlandzkiej młodzieży w wieku od 18 do 24 lat nie pracowało, nie kształciło się ani nie uczestniczyło w szkoleniach. We wrześniu dane GUS wskazały, że prawie 23 000 młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat było już Live Register Około 12% tych młodych ludzi pochodziło z regionu Mid West”

“Dlatego jestem zadowolony, że LIT jest pionierem tego programu w Irlandii. Otwierając edukację, szkolenia i dostęp do rynku pracy dla większej liczby młodych ludzi, możemy naprawdę zająć się tymi danymi na żywo.”

Ambasador Eikeland – Ambasador Norwegii w Irlandii jest ambasadorem turystyki pieszej i dostrzega niesamowitą wartość tego projektu, ponieważ wzmacnia on relacje między ludźmi a naturą. Ta relacja jest czymś naturalnym, co jest w każdym z nas. Nie ma się czego uczyć, aby ponownie odkryć wartość pozostania na zewnątrz.

W Norwegii, kraju, który jest głównym krajem finansowania projektu poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, system edukacji przewiduje czas poświęcony na zajęcia w zakresie uczenia się na świeżym powietrzu; projekt FOLM będzie zachęcał do takich praktyk w innych krajach UE.

 

Partnerzy

Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji

email: info@ciedu.eu