Młodzi i rynek pracy, czyli konferencja New Education Forum

maj 23, 2019

Inauguracja projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy” i dyskusje o innowacyjnym modelu kształcenia. 15 maja w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbyła się konferencja New Education Forum.

Zaproszeni prelegenci debatowali na wiele aktualnych obecnie tematów, m.in.: czy skutecznie i właściwie przygotowujemy młodzież do wejścia na rynek pracy, jak robią to inni za granicą? Opowiadali o sytuacji młodych bezrobotnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Skupili się też na przedstawieniu i opisaniu trwającego już w regionie projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy”.

Liderem projektu w Polsce jest Centrum Innowacyjnej Edukacji, partnerem – Bank Żywności w Olsztynie. New Education Forum jest wydarzeniem cyklicznym, z coroczną konferencją organizowaną w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W spotkaniu wzięli udział znamienici goście, m.in.: Ambasador Hiszpanii w Polsce, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele: Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do Olsztyna przyjechali też osoby, uczestniczące w realizacji projektu FOLM w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Konferencję otworzył prezes Banku Żywności w Olsztynie – Marek Borowski i opowiedział o zjawisku młodych osób, które w danej chwili nie mają pracy i nie kształcą się (z angielskiego: NEET). Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin dodał, że jeśli chcemy rozwijać region, to  musimy postawić na młode pokolenie. Dawniej nie do pomyślenia było, żeby nie pracować, człowiek jest do tego stworzony. Dziś odsetek niepracujących młodych ludzi jest ogromny. Dlatego też projekty takie, jak „FOLM – Z natury do rynku pracy” doskonale wpisują się w obecne realia. Joanna Bochniarz – Prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji, podkreśliła, że problem braku wykwalifikowanych pracowników bardzo mocno dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego też powinniśmy zrobić wszystko, by pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. Ambasador Hiszpanii w Polsce – Francisco Javier Sanabria Valderrama podsumował, że województwo warmińsko-mazurskie ma mnóstwo potencjału, który można rozwijać. Dlatego też docenił niesamowitą wartość projektu na tych terenach.

Po prezentacji projektu odbył się panel dyskusyjny, do którego zostali zaproszeni znamienici goście, mocno zaangażowani w tematykę rynku pracy. Dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  podkreśliła konieczność pokazania młodym ludziom, na jakie zawody jest teraz zapotrzebowanie. Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa z Uniwersytetu Warszawskiego dodała, że trzeba pomyśleć, w jaki sposób zachęcać młode osoby do podjęcia pracy. Niezbędna jest też zmiana w edukacji i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Obecnie szkoła nie oferuje w tym względzie odpowiedniego wsparcia doradczego. Prof. UW dr hab. Jacek Męcina – Ekspert z Konfederacji LEWIATAN – zauważył, że przed realizacją projektu „FOLM – Z natury do rynku pracy” w Polsce stoją wielkie wyzwania, którym trzeba sprostać. Przede wszystkim jest to heterogeniczność rynku pracy, jak też kryzys demograficzny – brakuje rąk do pracy. Przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z tych zasobów ludzkich, które są dostępne. Bardzo ważne, aby projekt „FOLM – Z natury do rynku pracy” obudowany był różnymi partnerstwami z firmami, które są zainteresowane zatrudnianiem zaktywizowanej młodzieży.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego rozmawiali też o kwestii rekrutacji do projektu, która na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przysparza nieco problemów. Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy zasugerował wszelkie działania organiczne, m.in. poprzez media społecznościowe, ośrodki pomocowe (MOPS, GOPS, PCPR itp.), przez sołtysów, a nawet przez proboszcza. Prof. UW dr hab. Jacek Męcina podkreślił rangę urzędów pracy, posiadających informacje o młodych osobach, które z różnych powodów zerwały kontakt z UP. Kluczowa jest też penetracja lokalnego środowiska, w którym funkcjonuje młodzież NEET.

Na New Education Forum zostali zaproszeni też przedstawiciele instytucji, wspierających aktywizację NEET. Beata Tokarczyk – Wiceprezes Grupy WM zauważyła, że dziś należałoby zredefiniować pojęcie „dysfunkcjonalności”. Młodzi ludzie nie chcą pracować, podczas gdy firmy/instytucje nauczyłyby ich umiejętności, potrzebnych do wykonywania danego zawodu – ale oni po prostu się nie zgłaszają. Wioletta Śląska-Zyśk – Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreśliła, że młodym potrzeba motywacji, dobrych wzorców, szacunku, rozmowy i bycia traktowanymi „po ludzku”. Specyfika „pokolenia Z” polega na tym, że stawiają na „tu i teraz” – natychmiast – nie dadzą z siebie więcej, niż wymaga tego praca. Dlatego też niezbędne są warsztaty dla pracodawców, które uświadomią im, że z „pokoleniem Z” pracuje się zgoła inaczej. Zdzisław Szczepkowski podsumował, że na Sali powinni siedzieć młodzi ludzie, którzy już wzięli udział w projekcie i udało im się wejść na rynek pracy/edukacji. To oni byliby najlepszą reklamą i zachęceniem innych do uczestnictwa.

New Education Forum zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego o współpracy organizacji z Bankiem Żywności w kwestii zatrudniania młodych osób, które uczestniczyły w projekcie „FOLM – Z natury do rynku pracy”.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Funduszu Grantowego dla Młodzieży. Wartość grantu wyniosła 3,4 mln euro.